Секција за клиничку и промењену анатомију
  • Место: Косоваска Митровица
  • Време: 18/10/2019,
  • Акредитовано под бројем: А-1-2200/19 за лекаре са 4 бода за учеснике
Секција за клиничку и примењену анатомију
  • Место: Нови Сад
  • Време: 07/06/2019,
  • Акредитовано под бројем: А-1-1491/19 за лекаре са 4 бода за учеснике

страна 1 od 1